วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กินกาแฟ แลเมืองเก่า ที่ปลายทางตะกั่วป่า

เชิญชมบางส่วน...ก่อนอื่นผมแนะนำ แผนที่เมืองก่อนครับ






แผนที่เที่ยวเมืองตะกั่วป่า ( ตลาดเก่า ) โดย ร้าน กาแฟ..ชา..ย






ร้านกาแฟ..ชา..ย